Dogodki

Vzajemni in zadružni pristop urejanja ekonomije in družbe

Foundation For European Progressive Studies (FEPS), Društvo Progresiva ter britanski zadružni think-tank Mutuo so pripravili tokratni progresivni pogovor: “Prihodnost dela – vzajemni in zadružni pristop urejanja ekonomije in družbe”. Naš gost je bil Peter Hunt, britanski laburistični politik, zadružni aktivist in mislec. Med leti 1998 in 2008 je bil generalni sekretar stranke the Co-operative Party, ki od leta 1927 na volitvah nastopa skupaj z The Labour Party. Je ustanovitelj in izvršni direktor think tanka Mutuo (www.mutuo.coop) vodilnega zagovornika vzajemnih družb,…

Read More

Osvobodilna fronta – druga generacija

Letošnji letnik Progresivne Akademije smo nadaljevali s pogovorom o zgodovinski vlogi Osvobodilne fronte. V luči dneva upora proti okupatorju smo na pogovor povabili hčere in sinove ustanoviteljev in kasneje tudi članov Izvršnega odbora Osvobodilne fronte. Pogovarjali smo se z: Živa Vidmar dr. Marjetka Kidrič dr. Anton Bebler dr. Marko Polič Pogovor bo vodil dr. Igor Lukšič, redni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Read More

Prihodnost dela – Socialna in pravna varnost

Na konferenci “Prihodnost dela – socialna in pravna varnost”, ki smo jo organizirali skupaj s Foundation For European Progressive Studies (FEPS), smo obravnavati družbene, socialne in politične spremembe, ki se nam obetajo zaradi tehnološke in digitalne revolucije. Kakšne bodo nove oblike dela? Kako se bo spremenila organizacija dela? Kaj bo prineslo skrajševanje delovnega časa? Je tudi v Sloveniji čas za skrajševanje delovnega časa? Kako lahko zagotovimo pravičnejšo prerazporeditev ustvarjenega? Kako naj se opredelimo do UTD? Na našteta in mnoga druga vprašanja…

Read More

Je bil Prešeren socialdemokrat?

Letošnji letnik Progresivne Akademije smo odrli s pogovorom o zgodovini socialne demokracije. V luči kulturnega praznika smo odgovorili tudi na vprašanje, ki si ga zastavljamo že v naslovu: „Je bil Prešeren socialdemokrat?“ Pogovarjali so se: dr. Cvetka Hedžet Toth, redna profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, – dr. Jernej Pikalo, redni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in dr. Lev Kreft, redni profesor na Filozofski fakulteti univerze v Ljubljani. Pogovor je vodil dr. Igor Lukšič, redni…

Read More

Sodobna etizacija sveta

Bratovščina med ekonomijo in kulturo Proti tiraniji vrednot Več kot utrudljivo je poslušati, da je zdajšnja kriza »kriza vrednot«. Od kod to in zakaj? Zakaj se je med nas pritepla ta čudna zgodba, ki so ji ljudje pripravljeni verjeti in jo patološko upoštevati – celo vodilni politiki. Že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je na čedalje bolj očitne tendence restavracije kapitalizma odzivala tudi teorija in se vse do danes; najprej v zahodnem svetu kot novokonzervativizem, ki je postopoma začel…

Read More

Modernizacija visokega šolstva

V Poligonu smo imeli progresivnim pogovorom Modernizacija visokega šolstva – na kakšen način modernizirati visoko šolstvo, ga pripraviti na izzive prihodnosti, predvsem pa kako študentom zagotoviti primerne pogoje za študij in kakovost izobrazbe. Visoko šolstvo je eden od pomembnejših družbenih podsistemov, ki v zadnjih dvajsetih letih ni doživel prenove. Pogovarjali so se dr. Cvetka Hedžet Toth, Žan Bokan in dr. Jernej Pikalo. Pogovor je voda Mija Javornik.

Read More

Večja vključenost moških v gospodinjska opravila – večja enakopravnost žensk na trgu dela

Tokrat smo se v društvu za širjenje političnega prostora Progresiva lotili tematike enakih možnosti, z vidika vključevanja moških. V izjemno zanimivem pogovoru sta sodelovala Martina Vuk, predsednica Ženskega foruma SD in državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter dr. Iztok Šori, raziskovalec na Mirovnem inštitutu. Vukova je ob samem začetku pogovora poudarila, da je tematika enakosti spolov še vedno nekoliko zapostavljena, saj v družbi velja prepričanje, da obstaja mnogo pomembnejših tem. Pri tem dodaja,…

Read More

Za hitrejši razvoj potrebujemo nova znanja in poenoteno zakonodajo

Kaj prinaša razvoj digitalnega gospodarstva? Katere izzive prinaša? Kaj mora storiti Slovenija in kaj mora storiti EU, da bo v globalni digitalni tekmi konkurenčnejša ZDA in Japonski? Kaj bo z delovnimi mesti? To so le nekatera izmed vprašanj, na katera smo želeli odgovoriti na pogovoru, ki smo ga organizirali Društvo za širjenje političnega prostora Progresiva v sodelovanju s fundacijo Friedrich-Ebert-Stiftung Zagreb. V pogovoru, ki ga je vodil nekdanji minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo so sodelovali Daniel…

Read More

Brexit

Dan pred referendumom smo razpravljamo o Brexitu. dr. Jernej Pikalo, Bojan Grobovšek in Daniel Mondekar.

Read More